Ilija

Birokratske uredbe za drŽavne sluŽbenike

Rate this Entry
Hrvatski državni službenici, u istitucijama vladara, uglavnom su po željama birokracije orijentirani, bez samoinicijative i inicijative, „uredbama “, kao Hrvati, formirani su po zakonima materije.Tako čovjeka postvare i želje im se ostvare, čovjek pomoću znanosti prilazi čovjeku kao materiji - stvari. Stilom kao što je i Ernest Mach filozof - mehanicist iskovao, „naučio,“ naviknuo Lenjina pa ga poslao u Rusiju kao operativca, koji se demonstrirao kao postvareni bezvjernik, odan potrebama inih eksploatatora.
Istom šablonom urušavan je i hrvatski narod od strane okupatora - eksploatira. Zato, nakon zla koje je haralo i još uvijek traje prema uredbama birokracije, Hrvatskoj trebaju prosvijećeni vladari, koji su prozrijeli varku pa da kao diktatori kadroviranjem popune državne institucije osvješćenijim Hrvatima. Jer hrvatski službenici u hrvatskim institucijama su navikli pa funkcioniraju kao da s njima i danas upravljaju neki okupatori. Nisu svjesni da su zamka Hrvatima i da djeluju, kao i prije pedeset godina, za interese okupatora - eksploatatora, za njihove ciljeve. Tako su hrvatskim službenicima njihovi gospodari porušili čast i dostojanstvo, manipuliralirajući s njima, zato su djelovali protiv svoga naroda..., a nikada za opće dobro po pravilima Života.
Naročito bi šefovi hrvatskih institucija trebali znati da se čovjek teško odvikava, i navikava čak i na bolje, da se uljulja i radije djeluje po starim navikama. Ipak najveća čovjekova mana i vrlina jest što se može naviknuti ( ili odviknuti ) u sredini u kojoj živi. Dakle, s razlogom čovjek propada dok je zaneseno - naviknut po šabloni birokracije, tehnike i tehnokracije. Posebno, kao antihrvati,su opasni hrvatski viši državni službenici kao nosioci vlasti, uključujući i crkvene, koji također djeluju po birokratskom uređenju, omađijani radi eksploatiranja demosa, svjetine, „mase“ . . , ponašanje im je odraz egoizma .. . , Inverzijom duša – tijelo, pa kao diverzanti uruše sami sebe. Eto, zašto i kako se čovjek samovoljno urušava, kada nije u skladu s voljom Stvoritelja trpi pritisak i odgovara za počinjena nedjela.
Dakle, tvorci birokracije su iz podzemlja, mraka - ekstremni po samovolji, a sve radi materijalnih koristi . . . maskiranjem se „sakrivaju“. Zaboravili su da razdvajanjem od volje Oca čovjek samovoljno lako odluta – izgubi se, nezaštićen je pa svoju bit podredi materiji.
Uz napomenu da je čovjek od samog začeća biće - odraz Života, suprotno znanstvenim poimanjima da je čovjek nakon rođenja „tabula rasa“. Dakle, po uredbama birokracije čovjeka se urušava da funkcionira po stvaranim uvjetima i po usamljenoj volji čovjeka, po željama materijalista – eksploatatora, pomoću tehničkih medija - sve usmjereno za navikavanje čovjeka. Primjer je u Hrvatskoj sudstvo koje očito funkcionira po samovolji i uredbama hrvatske birokracije, koja umišlja i sudi u ime interesa . . .
Samo je Stvoritelj između dobra i zla. A opraštanje i neopraštanje samo je zamka, po naviknutom shvaćanju, čovjeku koji po vlastitoj volji, iz neznanja prihvaća pritisak i trpi. Znači, kada je čovjek na strani dobra - Oca oprašanjem samovoljnom grješniku njegova nedjela se vraćaju kao bumerang. Čovjek, neprihvaćanjem udice odbaci pritisak zla, pa s grješnikom nema ništa, već zaštitnik Otac koji će mu suditi, koji je uvijek između dobra i zla.
Dakle, kada je volja čovjeka usklađena s voljom Stvoritelja on nema ništa sa zlom, nema se čega bojati i može živjeti neopterećeno, i tako ne dopušta da mu se približi, potom pritišće i iscrpljuje. Zlu nije želja da se čovjek oslobodi od nametnutog pritiska i da Bog posreduje. Lukavo zlo kako kada ostvaruje ciljeve i prema situaciji - potrebi, ovisi koliko je čovjek budan i oprezan. Tako ponekad se zlo nametne preko žene da i više urušava; preko strasti, nagona, sile kao pravde, prevara i . . . Maskirano zlo, poznajući narav muškarca i žene, kombinira udice prema njihovim željama,pa navikavanjem ostvaruje cilj, a što uredan čovjek može lako vidjeti, svjetovnim i duhovnim očima.
Eto, kako svaki okupator svojim mehanizmima pokušava uništiti izrazite muškarce jedne zajednice, i to pomoću slabih jedinki obezglavi narod. Znači, birokraciju kao mašineriju predstavljaju dirigirano slabi pojedinci iz jedne zajednice, koji su skloni služiti protiv svoje zajednice, a nametnu se i djeluju gdje je nered . . , po neodlučnu i zato slabu čovjeku.
Na kraju, strada muškarac i žena, jer nisu bili u funkciji svoje prirode. U Hrvatskoj doista sve funkcionira po kriterijima birokracije, pomoću odabiranih žena ili muškarca za funkcije koje ne mogu obnašati. Tako zlo prevari i zanesenu ženu koja proturiječi Životu, koja rađanjem lako pobjedi zlo. Eto zašto i kako birokracija – demokracija manipulira demosom, dok razara jednu zajednicu pa likuje . . .
A čovjek kao biće ne može bez svoje zajednice na Zemlji, samo u zajedništvu-zajednici može funkcionirati, i to kada je volja čovjeka usklađena s voljom Oca, tj. pravilma Života. Znači da po navikama i samovolji svojoj čovjek strada, gubi smisao, propada sa svojom zajednicom –državom . . .
Kormilareći, čovjek počne plutati kada ne živi po pravilma Života, zaboravi da je zaštićen samo dok je u skladu s voljom Stvoritelja, kao garancijom da se neće nasukati. Dakle, pravila Života i izvlače čovjeka iz loših navika, naviknutog poimanja, po zakonima stvari i tehnike, koje čovjeka okončaju pored beskonačnog Života. Eto kako samovoljan čovjek postane rob po računici lukavog zla, zbog svojih egoističkih i sitnih tjelesnih užitaka, ali posluži i kao opomena u prostoru i vremenu, dok samovoljno pluta u panici, strahu i mraku, samovoljno po svojoj logici umišlja. ..
Na kraju, očigledne su posljedice državnih službenika, po uredbama birokracije, i na hrvatskim prostorima: prazne kuće, nema čovjeka, nema djece... A gdje je čovjek nestao, gdje su djeca . . natalitet? Rekapituliranjem, brodolomaci trebaju vidjeti uzroke lomljave u olujema. . . neuredna samovoljna kormilara. . .
Zašto se izgubila intuicija vodiča. . . , zašto su loši kormilari mediji privida, egoisti i robovi. Zašto su bez samoinicijative i inicijative dostojne čovjeku?
Zato, konkretno u Hrvatskoj, u ime Života, potreban je prosvjećeni Hrvat diktator, koordinator radi navikavanja kako Hrvatu živjeti, raditi - po pravilima Života, po volji usklađenoj s voljom Oca, a ne po pravilima umišljena čovjeka, koji ne zna da po djelima sam sebi sudi...
Spašava vjera u Život, po spoznaji, a adekvatno se nagrađuje zadovoljstvom po djelima. Nagrada je natalitet, mjerilo jedne zajednice i pokazatelj koliko to jedna zajednica zasluži, po samokritičnosti...dr. sc. Ilija Barjašić
Predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta- ŽIVOT
i
Predstojnik HAZUD-a za poticanje nataliteta u Hrvatskoj

Submit "Birokratske uredbe  za drŽavne sluŽbenike" to Digg Submit "Birokratske uredbe  za drŽavne sluŽbenike" to del.icio.us Submit "Birokratske uredbe  za drŽavne sluŽbenike" to StumbleUpon Submit "Birokratske uredbe  za drŽavne sluŽbenike" to Google

Updated 24-09-2016 at 12:37 AM by Ilija

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

Leave Comment Leave Comment