• Search "obavijesti.ca"

    Loading
  • Book Presentation: Život za Boga, crkvu i hrvatski narod

    Oct 17, 2015 - Church of Croatian Martyrs, Mississauga - Banquet Hall @ 7:00pm

    Book Presentation: Život za Boga, crkvu i hrvatski narod – Prinosi za životopis svećenika Josipa Gjurana - Dr. Juraj Batelja