• DOBROTVORNI RUČAK „KARDINAL STEPINAC“ ZA HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

    Dobrotvorni ručak „kardinal Stepinac“ održat će se u nedjelju, 16. veljače 2014. nakon Misnog slavlja koje će predvoditi mons. Ivan Šaško, pomoćni zagrebački biskup, u župnoj dvorani Hrvatskih mučenika u Mississaugi. Prihod od ručka bit će namijenjen za HKS-e. Dobrotvorni ručak „kardinal Stepinca“ priprema Društvo Sv. Lovro-Vivodina.

    Ulaznica po osobi $ 40, a za djecu do 12. godina $ 25.
    Ulaznice se mogu uzeti u župnom uredu.