• Izašla je knjiga "KOSINJ – IZVORIŠTE HRVATSKE TISKANE RIJEČI"


  U knjizi "KOSINJ – IZVORIŠTE HRVATSKE TISKANE RIJEČI" obrađuju se počeci hrvatskog tiskarstva, sa naglaskom na malo Ličko mjesto Kosinj, za koje se pretpostavlja da je izvorište hrvatske tiskane riječi.

  Knjiga je putem Interneta dostupna za kupnju preko stranica WEB Knjižare:
  https://webknjizara.hr/hr/about-joom...&category_id=9

  Knjiga je postavljena i na Facebooku:
  http://www.facebook.com/Kosinj.Izvor...Tiskane.Rijeci
  Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu obrađuje se problematika prve hrvatske tiskare za koju se opravdano pretpostavlja da je egzistirala upravo u Kosinju, a gdje se donose sve danas dostupne informacije o toj problematici, obrađuje se povijest kosinjskog kraja kao i druge kosinjske znamenitosti poput „Pisanog kamena", kosinjskog mosta i sl. Hrvatskoj i svjetskoj javnosti prvi je tezu kosinjske tiskare znanstveno postavio Zvonimir Kulundžić, a kojega su mnogi kasnije osporavali. Uglavnom su zbog toga nakon Kosinja postavljene i druge teze o mjestu tiskanja Prvotiska, a od kojih su danas najzastupljenije Venecija, Modruš, Roč i Izola. Tako prvi dio knjige obrađuje Zvonimira Kulundžića i njegov znanstveni rad te nastavno analizu i znanstvenu utemeljenost kosinjske teze i drugih teza o mjestu tiskanja Prvotiska.Drugi dio knjige donosi do sad najopsežniju kartografsku analizu Kosinja i kosinjskog kraja (u kontekstu tiskare), a gdje se obrađuje pojavnost Kosinja na geografskim kartama od 16.st. do početka 20.st. mr.sc. Ivan Mance pronašao je i obradio Kosinj kroz ukupno 84 geografske karte u tom periodu (tvrdi da to zasigurno nisu sve na kojima se Kosinj pojavljuje), a što je svakako značajan povijesni izvor pojavnosti Kosinja na starim geografskim kartama. Što ta pojavnost Kosinja govori u kontekstu kosinjske tiskare, ostaje za pročitati u knjizi.

  Bilješka o autoru:

  mr. sc. Ivan Mance, diplomirao 2005.god. na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu. Magistrirao 2011. god. na poslijediplomskom znanstvenom studiju Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

  Ima višegodišnje iskustvo na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara, kao stručnjak ZNR i ZOP te kao voditelj službe ZNR i ZOP. Bavi se istraživanjem u području modeliranja službi za zaštitu na radu velikih poslovnih sustava te oblikovanjem upravljanja odnosa s klijentima u trgovačkim društvima za zaštitu na radu. Autor je tri znanstvena i dva stručna rada.